İşletme sermayesi ve büyüme ihtiyacını yabancı kaynak ile karşılayan şirketlerin faaliyetlerinin bilanço yansımasının düzenlenmesi ve finans kurumlarının dikkate aldığı değerler ve oranlar gözetilerek bilanço dengesinin sağlanması hedeflenir.

Temelde bilançonun finans diliyle hazırlanması esasına dayanır. Mali, finansal yapının incelenmesi neticesinde edinilen tespit, görüş, düzenleme ve değişiklik önerilerini içeren bilançonun rehabilite edilme süreci, şirketin kredi görünümünü her ne seviyede olursa olsun daha ileri yönde geliştirerek rutin finans kurumlarıyla ilişkilerini güçlendirirken daha çeşitli ve uygun krediye ulaşmanın da önünü açmaktadır.

Bu çalışmaya paralel olarak mevcut borçlanma, maliyetleri ve kaynakları açısından incelenir. Şirketin güncel ve gelecek gereksinimleri dikkate alınarak, alternatif finans kaynaklarına yönelmeyi veya yeniden yapılandırılmayı içeren aksiyon planları üretilir.

‘Strateji Yönetimi’ ise finans ve yönetim politikalarını oluşturma, ülke ve Dünya risklerine karşı pozisyon alma, büyüme ve yatırım stratejilerini belirleme noktasında şirket karar vericilerine yönelik bir destek paketidir.

İç ve dış ekonomik-siyasi konjonktür ile ülkenin, sektörün, global ve iç pazarın mevcut durumunun şirketin mali-finansal-idari yapısına olası etkilerinin öngörülmesi ve bu etkiler karşısında şirket yöneticilerinin pozisyon almalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Karar vericilerin her aksiyonları öncesinde görüş alabilmeleri esasıyla hareket edilir.