Rota Capital, girişimcilere halka arzı anlatır, olabilirliğini ve borsaya açılmanın şirketlerine sağlayacağı faydaları ölçümler. Halka açılma stratejisini benimseyen girişimlerin hazırlıktan başvuruya ve payların satışına kadar tüm süreçlerini yönetir.

Test niteliğinde bir sunum olan ‘Halka Arz Simulasyonu’ halka arza karar verme noktasında girişimcilere ışık tutarken aynı zamanda halka arz kararı sonrasında yaşanacak süreçler, şirketteki değişimler, maliyetler, şirket değerlemesi ve getiriler hakkında şirket yönetiminin görüş edinmesine yardımcı olmaktadır.

Halka arz kararı alan şirketlerde süreç, mali-finansal yapının halka arza uygun hale getirilmesiyle başlamaktadır. Şirket değerini ve görünümünü olumsuz etkileyen faktörler de bu aşamada iyileştirilir. Rota Capital, halka arz operasyonuyla ilgili tüm anlaşmaların şirket menfaatlerine ve beklentilerine en uygun şartlarla sağlanması için en iyi gayreti gösterir, bu anlaşmaların gereklerini ve ilgili üçüncü kişi/kurumlarla kurulacak tüm ilişkileri ve süreçleri şirket adına yönetir ve yürütür.

HALKA ARZLAR