HALKA ARZ

Rota Capital, girişimcilere halka arzı anlatır, olabilirliğini ve borsaya açılmanın şirketlerine sağlayacağı faydaları ölçümler. Halka açılma stratejisini benimseyen girişimlerin hazırlıktan başvuruya ve payların satışına kadar tüm süreçlerini yönetir.

Daha fazla

FİNANSAL DANIŞMANLIK

İşletme sermayesi ve büyüme ihtiyacını yabancı kaynak ile karşılayan şirketlerin faaliyetlerinin bilanço yansımasının düzenlenmesi ve finans kurumlarının dikkate aldığı değerler ve oranlar gözetilerek bilanço dengesinin sağlanması hedeflenir.

Daha fazla

ŞİRKET DEVİR BİRLEŞMELERİ

Rota Capital Private Equity (girişim sermayesi), Joint Venture (ortak girişim) vb. M&A operasyonlarını şirketin hazırlanması, tanıtılması, devir prosedürlerinin takibi ve satışın gerçekleşmesine kadar tüm süreç boyunca yönetir.

daha fazla

ŞİRKET DEĞERLEMESİ

Rota Capital şirket değerlemeleri ‘Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC)’nin 2017 yılında güncellediği değerleme standartlarına uygun hazırlanmaktadır. Değerlenen şirketin faaliyetleri, pazarı, finansal yapısı ve bulunduğu ülke dikkate alınarak, çoğunlukla iki farklı değerleme yaklaşımı beraber veya tek başına kullanılmaktadır;

daha fazla